PRAVILA ZA BUDUĆE PEKARE

OPŠTA PRAVILA:

Ovaj dokument utvrđuje pravila i uslove korišćenja E-Pekar veb platforme, te uređuje odnose između kompanije Lesaffre RS i registrovanih korisnika E-Pekar veb platforme.

Registracijom na E-Pekar veb platformi, pristajete da se pridržavate ovih pravila i uslova korišćenja. Kompanija Lesaffre RS, kao vlasnik i organizator E-Pekar platforme, zadržava sva prava da bez prethodne najave i obaveštenja izmeni pravila, ukoliko dođe do takve potrebe.

Kompanija Lesaffre RS registrovana je kao privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sedištem u Beogradu, Republika Srbija, na adresi Milutina Milankovića 11b.

Korišćenjem naše veb stranice („veb lokacija“) izjavljujete da razumete pravila i uslove korišćenja, kao i da pristajete na njihovu primenu. Ukoliko se ne slažete sa pravilima i uslovima korišćenja naše veb stranice, molimo Vas da ne koristite našu veb stranicu. 

Pravila i uslovi korišćenja se primenjuju na ovu veb lokaciju, a po potrebi i na ostale usluge koje E-Pekar platforma ili kompanija Lesaffre RS nude. 

Lesaffre RS zadržava pravo, ali nije u obavezi da prilagođava, ažurira, transformiše i/ili modifikuje veb lokaciju, niti da uvodi nove stranice, opcije, usluge ili funkcije. Izraz “veb lokacija” uključuje sve nabrojano, osim ako nije drugačije naznačeno.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Lesaffre RS.

USLOVI KORIŠĆENJA

Registracija na veb lokaciji: od Vas se zahteva da se registrujete na veb lokaciji da biste pristupili određenim uslugama i koristili ih. Ako se odlučite da se registrujete kao Srednjoškolac, saglasni ste da pružite i blagovremeno ažurirate istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi kao što to traži obrazac za registraciju sa statusom Srednjoškolac. 

Registracijom na veb lokaciji prihvatate i saglasni ste, uključujući, ali bez ograničenja, sledeće: da se pridržavate svih obaveštenja, smernica, pravila i uputstava u vezi sa upotrebom usluga izdatih od E-Pekar platforme; da se pridržavate svih važećih zakona i propisa u Vašem korišćenju E-pekar platforme; da ne dajete svoju lozinku za pristup bilo kojoj drugoj strani; da se ne predstavljate lažno kao neko lice ili entitet ili da lažno izjavljujete ili na drugi način lažno predstavljate svoju pripadnost bilo kom licu ili entitetu; da ne prikupljate i koristite informacije u neželjene svrhe oglašavanja ili u druge neželjene svrhe; da ne koristite usluge u nezakonite svrhe; da ne objavljujete, promovišete ili prenosite informacije koje mogu povrediti prava bilo kog trećeg lica, uključujući, ali bez ograničenja, autorska prava, patente, žigove, poslovne tajne, svojinska prava,  prava javnosti ili privatnosti.

Registracijom na veb lokaciji potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da razumete ove uslove i odredbe. 

Kompanija Lesaffre RS u svakom trenutku zadržava pravo da otkrije sve informacije koje smatra potrebnim za zadovoljenje bilo kog važećeg zakona ili pravnog postupka.

OGRANIČENO KORIŠĆENJE VEB SAJTA

Registracijom na veb lokaciji priznajete i slažete se da nećete koristiti veb lokaciju u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena. Ne možete da koristite veb lokaciju na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koju veb stranicu povezanu sa veb lokacijom ili ometati upotrebu i uživanje bilo koje usluge bilo koje druge strane. Zabranjeno je pokušavati da neovlašćeno pristupite veb lokaciji, drugim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa veb lokacijom, hakovanjem, otkrivanjem lozinki ili na bilo koji drugi način. Ne možete dobiti, niti pokušati dobiti bilo koji materijal ili informacije na bilo koji način koji nije zvanično dostupan putem veb lokacije.

OBUSTAVA PRISTUPA 

Lesaffre RS zadržava pravo da ograniči, suspenduje ili ukine Vaš pristup Veb lokaciji i srodnim uslugama ili bilo kom njihovom delu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Po prestanku pristupa Vašoj veb lokaciji, Vaše pravo na upotrebu veb stranice odmah prestaje.

SAGLASNOST U VEZI LIČNIH PODATAKA

Korisnik ove veb stranice razume i daje izričitu saglasnost za obavezne i dobrovoljne podatke koje kompanija Lesaffre RS prikuplja, obrađuje i koristi u svrhe obrade informacija o korisnicima, koji su se registrovali. 

Ove informacije će se koristiti za obradu i sastavljanje spiskova korisnika E-Pekar platforme. Svaki zahtev za uklanjanje ličnih podataka mora se poslati u pisanoj formi.

Kada se lični podaci (npr. ime, adresa e-pošte, brojevi telefona i drugi podaci za kontakt) pružaju putem veb stranice E-pekar platforma ili direktno nama e-poštom, dajete saglasnost kompaniji Lesaffre RS za obradu i administriranje Vaših ličnih podataka kako bi se izvršile sve neophodne radnje za izvršenje Vašeg zahteva ili uputstva ili čuvanje evidencije dolaznih i odlaznih komunikacija.

Vaši podaci će se čuvati na zakonom propisan način, u sigurnoj bazi podataka. Obrađivaćemo Vaše lične podatke u svrhu izvršavanja naših obaveza i/ili u skladu sa našim zakonskim obavezama ili radi zadovoljenja našeg prava na odbranu. 

INTELEKTUALNA SVOJINA

Nije dozvoljeno da prodajete kopiju, reprodukujete, distribuirate, modifikujete, prikazujete, prenosite, ponovo koristite, ponovo objavljujete ili na bilo koji drugi način koristite sadržaj u bilo koje javne ili komercijalne svrhe ili duže nego što je potrebno, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Lesaffre RS. Lesaffre RS i E-Pekar zadržavaju sva prava koja nisu izričito dodeljena na i oko Veb lokacije i sadržaja i materijala ovde.

PRAVILA ZA STATUS “SREDNJOŠKOLAC”

Registrovanjem kao Srednjoškolac, potvrđujete da prihvatate sve gore navedene uslove korišćenja i opštih pravila, potvrđujete da ste srednjoškolac i na taj način stičete prava da imate uvid u tekstualni i video sadržaj namenjen isključivo i samo korisnicima koji su se registrovali kao Srednjoškolac, da prisustvujete vebinarima i da gledate vebinare koji su posvećeni Vašem nastavnom programu, kao i da postavite pitanja predavačima na vebinarima.

Za dodatna pitanja ili potrebne odgovore možete nas kontaktirati na mejl adresu e-pekar@lesaffre.com

Scroll to Top